TOUR MIỀN TÂY: ĐỒNG THÁP - AN GIANG - CẦN THƠ: Khám phá vẻ đẹp Tây Nam Bộ (3 ngày) - Khách sạn 3 sao


TOUR MIỀN TÂY: ĐỒNG THÁP - AN GIANG - CẦN THƠ: Khám phá vẻ đẹp Tây Nam Bộ (3 ngày) - Khách sạn 3 sao
o2t2u8-20170417-mien-tay-song-nuoc-huu-tinh-29-04-2020-14-07-36.jpg
can-tho-29-04-2020-14-08-22.png
TOUR MIỀN TÂY: ĐỒNG THÁP - AN GIANG - CẦN THƠ: Khám phá vẻ đẹp Tây Nam Bộ (3 ngày) - Khách sạn 3 sao
o2t2u8-20170417-mien-tay-song-nuoc-huu-tinh-29-04-2020-14-07-36.jpg
can-tho-29-04-2020-14-08-22.png
2

(3 Lượt đánh giá)
  • Nơi bắt đầu: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ
  • Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Chọn ngày để bắt đầu đi thôi!

Từ loading 3,980,000 VND 0 VND

Tiết kiệm -3,980,000 VND