Tour Châu Âu - Tuyến Hồng Ngọc (9 ngày / 8 đêm) - Khách sạn tốt ngay trung tâm


3%
OFF
Tour Châu Âu - Tuyến Hồng Ngọc (9 ngày / 8 đêm) - Khách sạn tốt ngay trung tâm
c4-14-03-2018-13-13-36-17-12-2019-16-55-40.png
c3-14-03-2018-13-13-58-17-12-2019-16-55-50.png
Tour Châu Âu - Tuyến Hồng Ngọc (9 ngày / 8 đêm) - Khách sạn tốt ngay trung tâm
c4-14-03-2018-13-13-36-17-12-2019-16-55-40.png
c3-14-03-2018-13-13-58-17-12-2019-16-55-50.png
2

(2 Lượt đánh giá)
  • Nơi bắt đầu: TP. HCM / Hà Nội
  • Nơi đến: HÀ LAN - BỈ - PHÁP - LUXEMBOUR - ĐỨC
  • Thời gian: 9 ngày / 8 đêm

Chọn ngày để bắt đầu đi thôi!

Từ loading 67,678,000 VND 69,999,000 VND

Tiết kiệm 2,321,000 VND