KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG 5* CHỈ VỚI 1.100.000Đ/Phòng/2 khách


66%
OFF
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG 5* CHỈ VỚI 1.100.000Đ/Phòng/2 khách
lobby-lounge-1-21-05-2020-14-20-35.jpg
lobby-lounge-04-21-05-2020-14-20-35.jpg
nha-hang-oceean-queen-04-21-05-2020-14-20-35.jpg
pool-bar-01-21-05-2020-14-20-35.jpg
rt_3_1582768818-21-05-2020-14-20-35.3_1582768818
rt_executive-06_1582768752-21-05-2020-14-20-35.jpg
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG 5* CHỈ VỚI 1.100.000Đ/Phòng/2 khách
lobby-lounge-1-21-05-2020-14-20-35.jpg
lobby-lounge-04-21-05-2020-14-20-35.jpg
nha-hang-oceean-queen-04-21-05-2020-14-20-35.jpg
pool-bar-01-21-05-2020-14-20-35.jpg
rt_3_1582768818-21-05-2020-14-20-35.3_1582768818
rt_executive-06_1582768752-21-05-2020-14-20-35.jpg
2

(0 Lượt đánh giá)
  • Nơi bắt đầu: TP.HCM, Hà Nội
  • Nơi đến: Nha Trang
  • Thời gian: Áp dụng đến 30/06/2020

Chọn ngày để bắt đầu đi thôi!

Từ loading 1,100,000 VND 3,200,000 VND

Tiết kiệm 2,100,000 VND