ĐỊA ĐẠO CỦ CHI - NÚI BÀ ĐEN: CHINH PHỤC NÓC NHÀ NAM BỘ BẰNG CÁP TREO HIỆN ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI - (Việt Nam - Những Chuyến Đi)


30%
OFF
ĐỊA ĐẠO CỦ CHI - NÚI BÀ ĐEN: CHINH PHỤC NÓC NHÀ NAM BỘ BẰNG CÁP TREO HIỆN ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI - (Việt Nam - Những Chuyến Đi)
cap-treo-nui-ba-den-2-02-06-2020-15-07-53.jpg
cap-treo-nui-ba-den-3-02-06-2020-15-07-53.png
cap-treo-nui-ba-den-02-06-2020-15-07-54.jpg
dinh-nui-ba-den-02-06-2020-15-07-54.jpg
ga-cap-treo-nui-ba-den-02-06-2020-15-07-54.jpg
nui-ba-den-2-02-06-2020-15-07-54.jpg
ĐỊA ĐẠO CỦ CHI - NÚI BÀ ĐEN: CHINH PHỤC NÓC NHÀ NAM BỘ BẰNG CÁP TREO HIỆN ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI - (Việt Nam - Những Chuyến Đi)
cap-treo-nui-ba-den-2-02-06-2020-15-07-53.jpg
cap-treo-nui-ba-den-3-02-06-2020-15-07-53.png
cap-treo-nui-ba-den-02-06-2020-15-07-54.jpg
dinh-nui-ba-den-02-06-2020-15-07-54.jpg
ga-cap-treo-nui-ba-den-02-06-2020-15-07-54.jpg
nui-ba-den-2-02-06-2020-15-07-54.jpg
2

(1 Lượt đánh giá)
  • Nơi bắt đầu: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Củ Chi, Tây Ninh
  • Thời gian: Áp dụng đến 31/10/2020

Chọn ngày để bắt đầu đi thôi!

Từ loading 690,000 VND 990,000 VND

Tiết kiệm 300,000 VND