ĐỊA ĐẠO CỦ CHI - NÚI BÀ ĐEN: CHINH PHỤC NÓC NHÀ NAM BỘ BẰNG CÁP TREO HIỆN ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI - (Việt Nam - Những Chuyến Đi)


30%
OFF
ĐỊA ĐẠO CỦ CHI - NÚI BÀ ĐEN: CHINH PHỤC NÓC NHÀ NAM BỘ BẰNG CÁP TREO HIỆN ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI - (Việt Nam - Những Chuyến Đi)
2-69--14-07-2022-09-44-37.jpg
anh-1-3-14-07-2022-09-44-37.png
dinh-nui-ba-den-1-2-7973-1579332297-14-07-2022-09-44-37.jpg
minh_doan_hai_3229a16a3c-14-07-2022-09-44-37.jpg
nui_ba_den_tay_ninh_6-14-07-2022-09-44-37.jpg
nui-ba-den-tay-ninh-noc-nha-nam-bo-nhung-ky-luc-vo-tien-khoang-hau-14-07-2022-09-44-37.jpg
ttxvn_nuibaden_1-14-07-2022-09-44-37.jpg
attsgncuchi01-4993-14-07-2022-09-47-40.jpg
ĐỊA ĐẠO CỦ CHI - NÚI BÀ ĐEN: CHINH PHỤC NÓC NHÀ NAM BỘ BẰNG CÁP TREO HIỆN ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI - (Việt Nam - Những Chuyến Đi)
2-69--14-07-2022-09-44-37.jpg
anh-1-3-14-07-2022-09-44-37.png
dinh-nui-ba-den-1-2-7973-1579332297-14-07-2022-09-44-37.jpg
minh_doan_hai_3229a16a3c-14-07-2022-09-44-37.jpg
nui_ba_den_tay_ninh_6-14-07-2022-09-44-37.jpg
nui-ba-den-tay-ninh-noc-nha-nam-bo-nhung-ky-luc-vo-tien-khoang-hau-14-07-2022-09-44-37.jpg
ttxvn_nuibaden_1-14-07-2022-09-44-37.jpg
attsgncuchi01-4993-14-07-2022-09-47-40.jpg
2

(1 Lượt đánh giá)
  • Nơi bắt đầu: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Củ Chi, Tây Ninh
  • Thời gian: Áp dụng đến 31/10/2020

Chọn ngày để bắt đầu đi thôi!

Từ loading 690,000 VND 990,000 VND

Tiết kiệm 300,000 VND